Sanki Devrim’de Kullanılan Kaynaklar (kitaplar, dergiler, makaleler)

Sanki_Devrim-KitapKaynakca3

Sanki Devrim‘in kaynakçası üç ana bölümden oluşuyor:

Aşağıdaki ‘Başvurulan kaynaklar‘ başlığı altındaki referanslar, akademik rutinlere uygun olarak gösterilen genellikle kitaplar ve makaleler, az bir kısmı da kaynak niteliğindeki online metinlerden oluşuyor. Bunlara ‘Başvurulan kaynaklar’  başlığı altında erişilebilir.

Başvurulan kaynaklar

Kitaplar

Abascal, Ernesto Goméz. İkiz Kulelerden Arap Baharı’na Ortadoğu’da İmparatorluğun Sonbaharı. Çeviren Süleyman Altunoğlu ve Barış Yıldırım. Ankara: Nota Bene, 2013.

Aktulum, Kubilây. Metinlerarası İlişkiler. Ankara: Öteki Yayınevi, 1999.

Althusser, Louis. «Devrim Silahı Olarak Felsefe.» Aydınlık Sosyalist Dergi, no. 6 (Nisan 1969).

—. Essays in Self-Criticism. Çeviren Grahame Lock. Londra: NLB, 1976.

Atay, Oğuz. Tutunamayanlar. İstanbul: İletişim Yayınları, 2013.

Bakhtin, Mikhail. Karnavaldan Romana: Edebiyat Dil Teorisinden Dil Felsefesine Seçme Yazılar. Düzenleyen Sibel İrzik. Çeviren Cem Soydemir. İstanbul: Ayrıntı, 2001.

—. Problems of Dostoevsky’s Poetics. Çeviren Caryl Emerson. Minneapolis-Londra: University of Minnesota Press, 1999.

—. Speech, Genres and Other Late Essays. Austin: University of Texas Press, 2004.

Banko, Meltem, ve Ali Rıza Babaoğlan. Gezi Parkı Sürecine Dijital Vatandaş’ın Etkisi (e-kitap). http://geziparkikitabi.com/, 2013.

Beer, Max. Sosyalizmin ve Sosyal Mücadelelerin Tarihi. Çeviren Zühtü Uray. İstanbul: Kitap Yayınları, 1969.

Bergson, Henri. Gülme: Komiğin Anlamı Üzerine Deneme. Çeviren Mustafa Şekip Tunç. Ankara: MEB Yayınları, 1945.

Bilgiç, Esra Ercan, ve Zehra Kafkaslı. Gencim, Özgürlükçüyüm, Ne istiyorum? #direngeziparkı Anketi Sonuç Raporu. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013.

Bilinmiyor. Gazi: Gecekondulardan Geliyor Halk. İstanbul: Haziran Yayıncılık, 1996?

Boran. Zafer Yolunda 1. İstanbul: Boran Yayınevi, 2000.

Buğlalılar, Eren. Kadife Koltuktan Amele Pazarına: Türkiye’de Politik Tiyatronun Oluşumu 1960-1971 [Yayıma Hazırlanıyor]. İstanbul: Tavır Yayınları, 2013.

Butler, Judith. Frames of War: When Is Life Grievable. Londra: Verso, 2009.

Carlson, Marvin. Tiyatro Teorileri. Çeviren Barış Yıldırım ve Eren Buğlalılar. Ankara: De Ki Yayınları, 2008.

Cevahir, Hüseyin. Küba Devrimi Üzerine. İstanbul: Evren Yayınları, 1976.

Chamberlin, William Henry. Collectivism: A False Utopia. New York: The Macmillan Company, 1937.

Çayan, Mahir. Bütün Yazılar. İstanbul: Boran Yayınevi, 2004.

Debray, Régis. Révolution dans la révolution?: lutte armée et lutte politique en Amérique latine. Paris: François Maspéro, 1967.

Deleuze, Gilles, ve Félix Guattari. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia . Çeviren Brian Massumi. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987.

Dimitrov, Georgi. Antifaşist Halk Cephesi Üzerine. 2013. http://www.st-cyprus.co.uk/lenin/7nciDEFTER/5_4.htm (Haziran 2013 tarihinde erişilmiştir).

Engels, Friedrich. Komünizmin İlkeleri. Cilt I, Marks-Engels: Seçme Yapıtlar içinde, yazan Karl Marx ve Friedrich Engels, 99-117. Ankara, 1976.

Friedman, Ken. «Fluxus Performance.» The Art of Performance: A Critical Anthology içinde, düzenleyen Gregory Battcock ve Robert Nickas, 38-44. ubueditions (E.P.Dutton, Inc.), 1984 (2010).

Giap, Vo Nguyen. Vietnam Ulusal Kurtuluş Savaşı. Aşama Yayınları, 1974.

Gold, Gerry, ve Paul Feldman. Beyond Resistance: Fight the cuts, Build People’s Assemblies. Londra: A World to Win, 2010.

Göztepe, Özay, ed. Gezi Direnişi Üzerine Düşünceler. Ankara: Nota Bene, 2013.

Guevara, Ernesto, ve David Deutschmann. Che Guevara Reader. New York: Ocean Press, 2003.

Habermas, Jürgen, Sara Lennox, ve Frank Lennox. «The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964).» New German Critique , no. 3 (1974): 49-55.

Hardt, Michael, ve Antonio Negri. «Declaration.» Negri in English. Mayıs 2012. http://antonionegriinenglish.files.wordpress.com/2012/05/93152857-hardt-negri-declaration-2012.pdf (Ekim 25, 2013 tarihinde erişilmiştir).

—. Çokluk: İmparatorluk Çağında Savaş ve Demokrasi. Çeviren Barış Yıldırım. İstanbul: Ayrıntı, 2004.

Harvey, David. Rebel Cities. From the Right to the City to the Urban Revolution. Londra-New York: Verso, 2012.

Hegel, Georg Wilhelm. Tinin Görüngübilimi. Çeviren Aziz Yardımlı. İstanbul: İdea Yayınevi, 1986.

Hesiod. Works and Days. Çeviren Hugh G. Evelyn-White. Berkeley-Los Angeles-Londra: University of California Press, 1996.

Hikmet, Nâzım. Memleketimden İnsan Manzaraları. İstanbul: Adam Yayınları, 1998.

—. Tüm Eserleri: Şiirler 2. İstanbul: Özal Basımevi, 1978.

Karataş, Dursun. Seçme Yazılar. İstanbul: Boran Yayınevi, 2009.

Keleş, Ali Rıza, ve Yetkin Sal. Hack Kültürü ve Hactivism: Yeni bir Siyaset Biçimi – Mustafa Akgül’e Armağan. İstanbul: Alternatif Bilişim, 2013.

KONDA, ed. «Gezi Parkı Araştırması: Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar?» 2013. http://t24.com.tr/files/GeziParkıFinal.pdf (Ağustos 10, 2013 tarihinde erişilmiştir).

Kongar, Emre, ve Aykut Küçükkaya. Türkiye’yi Sarsan Otuz Gün: Gezi Direnişi. İstanbul: Cumhuriyet Kitapları, 2013.

Kuhn, Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago ve Londra: The University of Chicago Press, 1996.

Lefebvre, Henri. Kentsel Devrim. Çeviren Selim Sezer. İstanbul: Sel Yayıncılık, 2013.

Legard, Sveinung. «Popular Assemblies in Revolts and Revolutions.» New Compass. 8 Temmuz 2011. http://new-compass.net/articles/popular-assemblies-revolts-and-revolutions (Eylül 24, 2013 tarihinde erişilmiştir).

Lenin, V. I. Seçme Eserler. Cilt IX. İstanbul: İnter Yayınları, 1997.

—. Ne Yapmalı. Çeviren Muzaffer Ardos. Ankara: Sol Yayınları, 1977.

Machiavelli, Niccolo. Hükümdar. Çeviren Yusuf Adil Egeli. Ankara: Yıldız Matbaası, 1955.

Marx, Karl, ve Friedrich Engels. Alman İdeolojisi. Çeviren Sevim Belli. Ankara: Sol Yayınları, 1976.

—. Felsefe İncelemeleri. Çeviren Sevim Belli. Ankara: Sol Yayınları, 1975.

—. Fransa’da Sınıf Savaşımları 1848-1850. Cilt I, Seçme Yapıtlar içinde, yazan Karl Marx ve Friedrich Engels, 226-362. Ankara: Sol Yayınları, 1979.

Ovid. «Metamorphoses by Ovid.» The Internet Classics Archive. 1994-2009. http://classics.mit.edu/Ovid/metam.1.first.html (Ağustos 2013 tarihinde erişilmiştir).

Regis Debray, J. Quartim. Devrimde Devrim – Regis Debray ve Brezilya Devrimci Hareketi. Eriş Yayınları, 2003.

Rostovtzeff, Mikhail. Çeviren J.D. Duff. Cilt 1: The Orient and Greece. Manhattan: Biblo & Tannen Publishers, 1926.

Stimson, Blake, ve Gregory Sholette, . Collectivism After Modernism: The Art of Social Imagination after 1945. Mineeapolis-Londra: University of Minnesota Press, 2007.

Storck, Madeline. «The Role of Social Media in Political Mobilisation: a Case Study of the January 2011 Egyptian Uprising .» Yayımlanmamış mastır tezi. St Andrews, İskoçya: University of St Andrews , 20 Aralık 2011.

Sülker, Kemal. Türkiye’yi Sarsan İki Uzun Gün: 15-16 Haziran. Ankara: V Yayınları, 1987.

Vergilius. Bucolica’lar, Georgica’lar: Bütün Eserleri-I. Çeviren Türkân Uzel. Ankara: Öteki Yayınevi, 1998.

Weber, Carl. «Brecht’s Concept of Gestus and American Performance Tradition.» Brecht Sourcebook içinde, düzenleyen Carol Martin ve Henry Bial, 41-46. Londra-New York: Routledge, 2000.

Weber, Hermann, ed. III. Enternasyonal 1919-1943 Belgeler. Çeviren Ümit Kıvanç. İstanbul: Belge Yayınları, 1979.

Yetkin, Çetin. Türk Halk Eylemleri ve Devrimler. Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş dördüncü baskı. Ankara: Ümit Yayıncılık, 1996.

Zedung, Mao. Seçme Eserler. Cilt I. İstanbul: Kaynak Yayınları, 1979.

Zweig, Stefan. Yıldızın Parladığı Tarihsel Anlar: On Dört Tarihsel Minyatür. Çeviren Deniz Banoğlu. İstanbul: Yordam Kitap, 2013.

Dergiler ve makaleler

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm İçin Yürüyüş. no. 368. İstanbul: Ozan Yayıncılık, 9 Haziran 2013.

Baysoy, Cengiz. «Temsil’e karşı ifade’nin arzu makinesi: Çokluk.» Otonom, no. 28 (Temmuz-Eylül 2013): 2-3.

Bilinmiyor. «Türkiye’de Mizah Dergileri Tarihi – 2.» Vuub. 26 Haziran 2013. http://www.vuub.net/26/06/2013/turkiyede-mizah-dergileri-tarihi-2/ (Ağustos 22, 2013 tarihinde erişilmiştir).

Bilişim. no. 156. Türkiye Bilişim Derneği, 2013.

Birikim. no. 291-292. İstanbul: Birikim Yayıncılık, Ağustos 2013.

El-Nawawy, Mohammed, ve Sahar Khamis. «Political Activism 2.0: Comparing the Role of Social Media in Egypt’s “Facebook Revolution” and Iran’s “Twitter Uprising”.» CyberOrient (Online dergi) (Virtual Middle East) 6, no. 1 (2012).

Edebiyatta Üç Nokta (Gezi Özel Sayısı: #dirensanat). no. 10. 2013.

Express. İstanbul: Birbirbir.Org, Haziran-Temmuz 2013.

Gezi Antolojisi: Eylemlerden en yaratıcı mesajlar, kareler. İstanbul: Doğan Burda Dergi, Temmuz 2013.

«Gündemden Çıkan Sanat.» Tempo (Gezi Sanatı eki), no. 55 (Ağustos 2013): 2.

Kök, Selcen, ve Mehmet Tekerek. «II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu: Sokak Siyasetinden Sosyal Ağlara Yeni Aktivizm: Arap Baharı Deneyimi.» İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi . Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2012. 59-64.

Marx, Karl. «Economic Manuscripts: Comments on James Mill by Karl Marx.» Marxist Internet Archive. 2000. http://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/james-mill/ (Haziran 2013 tarihinde erişilmiştir).

Notos. no. 41. İstanbul: Notos Kitap Yayınevi, Ağustos-Eylül 2013.

Otonom. Üç aylık yerel süreli yayın. no. 28. Temmuz-Eylül 2013.

Penguen Gezi. Özel çapulcu arşivi. no. 2013/01. İstanbul: Getto Basın Yayın, Ağustos-Ekim 2013.

Tempo Özel Gezi Sayısı. İstanbul: Doğan Burda Dergi, Temmuz 2013.

Tez-Koop-İş. «Dünya’da ve Türkiye’de Sendikal Hareketin Kısa Tarihi.» Tez-Koop-İş. 2013? http://www.tezkoopis.org/yayin/egitim/6.pdf (Ekim 2013 tarihinde erişilmiştir).

«Türkiye’de Mizah Dergileri Tarihi – 2.» Vuub. 26 Haziran 2013. http://www.vuub.net/26/06/2013/turkiyede-mizah-dergileri-tarihi-2/ (Ağustos 22, 2013 tarihinde erişilmiştir).

Yılmazoğlu, Emre. «Türkiye’de Mizah Yayıncılığının Kısa Tarihi.» Gündoğusu Sanat ve Düşün Dergisi. 2013. http://www.gundogusu.net/emre-yilmazoglu/turkiyede-mizah-yayinciliginin-kisa-tarihi.html (Ağustos 22, 2013 tarihinde erişilmiştir).

Yılmaz, Gaye. «#RTEnindeğirmeninesutaşımadandirenmek.» Sıcak Haziran: Sonraki direnişe mektup içinde, düzenleyen Nuray Sancar, 35-43. İstanbul: Evrensel Basım Yayın, 2013.

Zafer Yolunda Kurtuluş. İstanbul: Nisan Yayıncılık, 23 Eylül 1995.

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s